Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot izmantot šo mājas lapu, nemainot sava tīmekļa pārlūka sīkdatņu iestatījumus, Jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes.

Lai uzzinātu vairāk, iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu lietošanas noteikumiem.

Atpakaļ uz iepriekšējo lapu

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

ELECTROLUX TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI
LAIPNI LŪDZAM AB ELECTROLUX (“ELECTROLUX”) TĪMEKĻA VIETNĒ. PIRMS ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES (“VIETNES”) IZMANTOŠANAS LŪDZAM RŪPĪGI IZLASĪT ŠOS NOTEIKUMUS. ŠO VIETNI DRĪKST IZMANTOT VIENĪGI INFORMATĪVOS NOLŪKOS. SNIEDZOT PIEKRIŠANU UN IZMANTOJOT ŠO VIETNI VAI LEJUPIELĀDĒJOT MATERIĀLUS, JŪS PIEKRĪTAT IEVĒRTO ŠOS NOTEIKUMUS (“LIETOŠANAS NOTEIKUMI”), KAS IZKLĀSTĪTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ. JA NEPIEKRĪTAT IEVĒROT LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, NESNIEDZIET PIEKRIŠANU UN NELIETOJIET VAI NEVEICIET MATERIĀLU LEJUPIELĀDI ŠAJĀ VIETNĒ.

Servisa centru noteikumi un nosacījumi

Sīkdatnes
AB Electrolux (publ.) lieto “sīkdatņu” tehnoloģiju, lai uzlabotu un atvieglotu Electrolux tīmekļa vietnes lietošanu. “Sīkdatņu” faili tiek nosūtīti uz jūsu datoru un identificē jūs kā unikālu lietotāju, kā arī saglabā jūsu personīgos uzstādījumus un tehnisko informāciju. Mēs izmantojam:
a) Pastāvīgās “sīkdatnes” (t.i., sīkdatnes saglabājas jūsu datorā, līdz tās izdzēšat) un
b) Pagaidu “sīkdatnes” (t.i., sīkdatnes saglabājas līdz pārlūka aizvēršanai).
“Sīkdatnes” nesatur un neatklāj nekādus personas datus. Ja, izmantojot Electrolux tīmekļa vietni, iesniedzat personas datus, tie var tikt saistīti ar sīkdatnēs saglabātajiem datiem.
Ja nepiekrītat AB Electrolux (publ.) sīkdatņu lietošanas noteikumiem, iespējams mainīt pārlūka iestatījumus, lai tas nepieņem sīkdatnes (norādījumi par pārlūka sīkdatņu iestatījumu maiņu atrodami jūsu tīmekļa pārlūka atbalsta sadaļā). Ja maināt iestatījumus, jūs nevarēsiet piekļūt konkrētām Electrolux tīmekļa vietnes sadaļām.
Licence
Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ELECTROLUX piešķir neekskluzīvas, nenododamas, ierobežotas tiesības piekļūt, izmantot un apskatīt šo vietni un tās materiālus. Jūs piekrītat nekādā veidā neiejaukties vietnes ekspluatācijas pamatprocesos, kā arī nemēģināt to darīt.
ELECTROLUX pilnvaro jūs skatīt un lejupielādēt vietnē esošo informāciju (“Materiālus”) tikai personīgai lietošanai bez komerciāliem nolūkiem. Šis pilnvarojums nav īpašuma nodošana Materiālu un Materiālu kopiju veidā, un uz to attiecas šādi ierobežojumi: 1) uz visām lejupielādētajām Materiālu kopijām tiek saglabātas visas autortiesības un citas īpašumtiesību atsauces, kas ietvertas Materiālos; 2) nekādā veidā nedrīkst mainīt Materiālus, atveidot tos, publiskot, realizēt, izplatīt, vai citādā veidā tos izmantot publiskos vai komerciālos nolūkos; un 3) nedrīkst nodot Materiālus kādai citai personai, ja vien iepriekš persona nav brīdināta par saistībām saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, un šī persona piekrīt tos ievērot. Jūs piekrītat ievērot visus papildu ierobežojumus, kas ietverti šajā vietnē un kas laiku pa laikam var tikt atjaunināti. Uz šo Vietni, tostarp visiem Materiāliem, attiecas autortiesības regulējošie normatīvie akti, un tā ir aizsargāta arī ar starptautiskiem autortiesību normatīvajiem aktiem un līguma noteikumiem. Lietojot šo Vietni, jūs piekrītat ievērot visus starptautiskos tiesību aktus un nepieļaut jebkādu Materiālu nepilnvarotu kopēšanu. Izņemot Lietošanas noteikumos paredzētos gadījumus, ELECTROLUX rīcībai ar Materiāliem nepiešķir nekādas citas tiešas vai netiešas tiesības saskaņā ar patentiem, projektiem, preču zīmēm, autortiesībām vai likumiem par tirdzniecības noslēpumu.
Lietotāja konti
Lai piekļūtu vietnes ierobežotajām daļām, iespējams nāksies atvērt savu kontu. Tādā gadījumā jāveic reģistrācijas process, sniedzot pilnu un precīzu informāciju, kā tas ir norādīts atbilstošajā reģistrācijas veidlapā. Jums būs jāizvēlas arī parole. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savas paroles un konta konfidencialitātes saglabāšanu. Turklāt jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādām un visām konta aktivitātēm. Jūs piekrītat nekavējoties informēt ELECTROLUX par jebkāda veida nepilnvarotu jūsu konta izmantošanu, kā arī par jebkuriem citiem draudiem drošībai. ELECTROLUX nenesīs nekādu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, citai personai izmantojot jūsu paroli vai kontu.
Lietotāja pienākumi
Jūs apliecināt un garantējat, ka izmantosiet Vietni saskaņā ar šo Līgumu, tostarp tiesību aktiem un noteikumiem saskaņā ar šo Līgumu, un ievērosiet esošo un turpmāko vietnes izmantošanas politiku un noteikumus. Jūs piekrītat, ka neizmantosiet vietni, lai: a) nosūtītu surogātpastu vai nepieņemamus paziņojumus; b) nepatiesi apgalvotu, ka pārstāvat ELECTROLUX vai kādu citu personu; c) falsificētu datnes galvenes vai kā citādi manipulētu ar identifikatoriem, lai slēptu caur vietni nosūtāmas informācijas patieso izcelsmi; d) parādītu nelabvēlīgā gaismā jūsu attiecības ar citu personu vai organizāciju; e) veiktu darbības, kas traucētu citiem netraucēti izmantot Vietni; f) iesaistītos darbībās, kas pārkāpj piemērojamos tiesību aktus; g) publicētu vai pārsūtītu materiālus, kas pārkāpj vai jebkādā veidā ierobežo citu personu tiesības vai kuri ir pretlikumīgi, aizskaroši, apmelojoši, vulgāri vai citādi nepieņemami un ietver reklāmas izplatīšanu vai uzmākšanos, ar atsauksmi uz precēm vai pakalpojumiem, vai (h) iegūtu un glabātu privāta rakstura informāciju par citiem lietotājiem, ja par to nav panākta iepriekšēja vienošanās. Ja jūs neievērojat iepriekš minēto, jūs nedrīkstat izmantot Vietni un ELECTROLUX ir tiesīgs neievērot šo Līgumu, kā arī patur visas tiesības saistībā ar neatbilstību šim Līgumam.
Ja pārkāpjat lietošanas noteikumus, jums jāmaksā kompensācija par zaudējumiem, kas jūsu darbību rezultātā radīti uzņēmumam ELECTROLUX un tā meitas sabiedrībām.
Izmaiņas
ELECTROLUX patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā pilnībā vai daļēji mainīt, pārveidot, pievienot vai atteikties no jebkuras šī Līguma daļas. Izmaiņas šajā Līgumā stāsies spēkā, kad Vietnē publicē attiecīgu paziņojumu. Pēc šī Līguma jebkuru izmaiņu publicēšanas, turpmāk izmantojot Vietni, tiks uzskatīts, ka šīs izmaiņas ir pieņemtas.
ELECTROLUX var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma lauzt, mainīt, labot kļūdas vai nepilnības jebkurā šīs Vietnes daļā, Vietnē minētajos materiālos un produktos, programmās, pakalpojumos vai cenās (ja tās norādītas), atcelt vai pārtraukt jebkuru Vietnes darbību, tostarp jebkuru Vietnes funkciju pieejamību. ELECTROLUX bez iepriekšēja brīdinājuma un saistībām var ierobežot noteiktas funkcijas un pakalpojumus, kā arī pilnīgi vai daļēji ierobežot piekļuvi Vietnei. ELECTROLUX var pārtraukt pilnvaras, tiesības un licences darbību jebkurā laikā, tādā gadījumā jums nekavējoties jāiznīcina visi Materiāli.
Intelektuālā īpašuma tiesību atzīšana
Jūs atzīstat, ka visas Vietnē izklāstītās intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp, bet ne tikai reģistrētas vai nereģistrētas autortiesības, patenti, tehnoloģiskā kompetence, konfidenciāla informācija, datu bāzes tiesības un preču zīmju vai dizaina tiesības) ir piešķirtas uzņēmumam ELECTROLUX vai tā licences devējiem. Visi nemateriālie aktīvi un intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas lietojot ELECTROLUX piederošās intelektuālā īpašuma tiesības, pieder ELECTROLUX.
Informācijas koplietošana ar Electrolux
Personas identifikācijas informācijas koplietošana ļauj mums nodrošināt vairākas priekšrocības. Izmantojot savu personīgo kontu vai citādi reģistrējoties, jums būs vieglāk:
• Reģistrēt savu pirkumu, tādējādi iegūstot iespēju visas uz pirkumu attiecināmās priekšrocības;
• Pieprasīt informāciju par jūs interesējošo produktu;
• Saņemt personalizētus ziņojumus par īpašiem piedāvājumiem un uzaicinājumiem;
• Izrakstīties, ja tiešsaistē iegādājaties Electrolux papildpiederumus un rezerves daļas;
• Saņemt ziņojumus un informāciju par notikumiem un akcijām, kurām esat reģistrējušies.
Tas ļaus arī veikt tirgus un statistisko izpēti, lai palīdzētu mums izstrādāt labākus produktus un uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes, kā arī labāk iepazīstu mūsu klientus. Iespējami vairāki veidi, kā koplietot informāciju tiešsaistē, piemēram, aizpildot reģistrācijas veidlapu, lai kļūtu par Manas lapas dalībnieku, pasūtot pakalpojumu vai uzstādīšanu, piesakoties konkursam, apmeklējot kādu pasākumu, reģistrējot pirkumu, veicot pirkumu interneta veikalā, piedaloties akcijā vai piesakoties informatīvu materiālu saņemšanai.
Lūdzu, ievērojiet, ka personīga informācija glabāsies galvenajā Electrolux datu bāzē un to var pārsūtīt no jūsu valsts uz citiem Electrolux uzņēmumiem visā pasaulē, kas var ar jums sazināties par mūsu produktiem vai īpašajiem piedāvājumiem. Ja nevēlaties saņemt informāciju par akcijām, jūs varat par to paziņot, nesniedzot piekrišanu reģistrācijas veidlapā.
Informāciju var administrēt un apstrādāt cita persona, kuru rūpīgi izvēlēsies Electrolux. Izņemot iepriekš minētos gadījumus, šo informāciju nenodos nevienai trešajai pusei, ja vien no jums nav saņemta attiecīga piekrišana.
Ja vēlaties, lai pārtraucam sūtīt personalizētus piedāvājumus vai informāciju, par to iespējams informēt, izmantojot atteikšanās funkciju, kas ietverta e-pastā vai jūsu konta lapā. Ja vēlaties, lai dzēšam jūsu informāciju, , jūs varat par to paziņot, pilnīgi deaktivizējot savu kontu.
Lūdzu, ievērojiet, ka, ja vien neesat izveidojuši kontu vai pieteikušies akcijām, jūsu personīgo informāciju, kas sniegta interneta veikala pasūtījumiem vai pakalpojumu pieprasījumiem, izmantos vienīgi, lai izpildītu mūsu saistības pret jums.
Jūsu nodrošinātā informācija
Jebkuru personu identificējošu informāciju, ko sniedzat ELECTROLUX šajā Vietnē, aizsargā piemērojamie tiesību akti. Tomēr šajā Vietnē uzņēmumam ELECTROLUX nav jāsniedz konfidenciāla informācija. Jūs piekrītat, ka jebkuru informāciju vai materiālus, ko jūs vai personas, kas rīkojas jūsu vārdā, sniedz ELECTROLUX, uzskatīs par konfidenciālu vai aizsargātu. Sniedzot jebkādu šādu informāciju vai materiālus ELECTROLUX, jūs pilnībā apņematies un nododat ELECTROLUX visas intelektuālā īpašuma tiesības un visu informāciju, kā arī materiālus, un tādējādi ELECTROLUX var brīvi izmantot, atveidot, demonstrēt, publiskot, pārsūtīt, izplatīt, mainīt un licencēt šāda veida informāciju un materiālus, un jūs turpmāk piekrītat, ka ELECTROLUX var brīvi izvēlēties izmantot savā labā jūsu vai personas, kas jūs pārstāv, idejas, koncepcijas vai tehnoloģisko kompetenci. Jūs turpmāk garantējat, ka nesūtīsiet uz ELECTROLUX informāciju un materiālus, kas pēc sava rakstura ir apmelojoši, satur draudus, ir neķītri, uzbāzīgi vai kā citādi nelikumīgi un kas ietver citām personām piederošus aizsargātus materiālus. ELECTROLUX patur tiesības pēc saviem ieskatiem izņemt no Vietnes jebkuru jūsu sniegto informāciju.

Drošība
Nedrīkst: a) lietot jebkādu ierīci vai programmatūru, kas var traucēt Vietnes darbību vai b) veikt jebkādas darbības, kas izmanto neproporcionāli lielu informācijas apjomu vai rada pārmērīgu Vietnes infrastruktūras slodzi (piemēram, sūtot surogātpastu), c) traucēt vai bojāt Vietnes programmatūru vai tās funkcionalitāti. Tostarp tāda materiāla iekļaušanu Vietnē, kas inficēts ar vīrusiem, Trojas zirgiem, laika bumbām vai citiem elementiem, kas var bojāt vai traucēt Vietnes programmēšanas struktūru.
Trešās puses tīmekļa vietnes
ELECTROLUX neuzņemas uzraudzīt vai pārskatīt Trešās puses tīmekļa vietņu saturu. Tāpat ELECTROLUX nav atbildīgs par šo trešās puses tīmekļa vietņu informācijas precizitāti un uzticamību. Turklāt ELECTROLUX var sniegt šajā Vietnē saites uz citu sabiedrību Tīmekļa vietnēm. Ja izmantojat trešās puses tīmekļa vietnes, jūs iziesiet no šīs Vietnes. Ja apmeklējat kādu Vietnē ievietotu saiti, jūs uzņematies risku, un jūsu pienākums ir veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus attiecībā pret vīrusiem vai citiem destruktīviem elementiem. ELECTROLUX neuzņemas atbildību par jebkurām tīmekļa vietnēm, uz kurām ievietotas saites, un par tajās publicēto informāciju, produktu vai pakalpojumu aprakstiem. Šīs saites nenorāda, ka ELECTROLUX un šīs Vietnes sponsori būtu ar to saistīti vai juridiski pilnvaroti izmantot jebkuru šajās saitēs redzamo vai pieejamo preču zīmi, tirdzniecības nosaukumu, logotipu vai autortiesību simbolu, tāpat šīs saites nenorāda, ka jebkura vietne, kas ievietota kā saite, ir pilnvarota izmantot jebkuru ELECTROLUX vai tā filiāļu vai meitasuzņēmumu preču zīmi, tirdzniecības nosaukumu, logotipu vai autortiesību simbolu.
Ārējās saites uz Vietni
Visas saites uz Vietni rakstiski apstiprina ELECTROLUX, izņemot gadījumus, kad ELECTROLUX piekrīt saitēm, kurās: a) saite ietver tikai tekstu ar ELECTROLUX nosaukumu un nesatur nekādas ELECTROLUX vai licences devēja aizsargātas preču zīmes; b) saite norāda tikai uz www.electrolux.com nevis uz pakārtotām lapām; c) kad saiti aktivizē lietotājs, tā parāda pilnībā izmantojamu pilnekrāna lapu un pārlūkprogrammas logu, kas neatrodas saistītās vietnes "ietvarā"; ka arī d), izskats, novietojums un citi saites elementi nerada nepareizu priekšstatu, ka organizācija vai tās darbības vai produkti ir saistīt ar ELECTROLUX vai ka ELECTROLUX ir to sponsors, kā arī nerada kaitējumu vai nemazina labas gribas izpausmes, kas saistītas ar ELECTROLUX vai tā filiāļu nosaukumu un preču zīmēm. ELECTROLUX patur tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem atsaukt piekrišanu saites izvietošanai.
Ietverto garantiju ierobežošana
Lai gan ir darīts viss, lai šīs Vietnes informācija būtu precīza, ELECTROLUX par to neuzņemas atbildību. MATERIĀLS VAR BŪT NEPRECĪZS UN IETVERT DRUKAS KĻŪDAS. ELECTROLUX NEGARANTĒ ŠAJĀ VIETNĒ IZVIETOTO MATERIĀLU PRECIZITĀTI UN PILNĪBU, KĀ ARĪ JEBKURA VEIDA SNIEGTO PADOMU, VIEDOKĻU, PAZIŅOJUMU VAI CITAS PUBLICĒTĀS INFORMĀCIJAS UZTICAMĪBU. JŪS APZINĀTIES, KA, PAĻAUJOTIES UZ VIETNĒ PUBLICĒTU VIEDOKLI, PADOMU, PAZIŅOJUMU, RAKSTU VAI INFORMĀCIJU, JŪS UZŅEMATIES VISU RISKU. VISS VIETNES SATURS IR SNIEGTS „KĀDS IR” UN „KĀDS PIEEJAMS”. ELECTROLUX SKAIDRI UN NEPĀRPROTAMI ATSAUC VISAS TIEŠĀS VAI NETIEŠĀS GARANTIJAS VAI ATBILDĪBU, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, GARANTIJU PAR PIEMĒROJAMĪBU PĀRDOŠANAI, PIELĀGOJAMĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM VAI ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS VIETNES DARBĪBU VAI SATURU. ELECTROLUX NESNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU VAI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR TO, KA ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE IR DROŠA. JŪS APZINĀTIES, KA JEBKURU NOSŪTĪTO INFORMĀCIJU VAR PĀRTVERT. ELECTROLUX NEIZSNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU, KA TĪMEKĻA VIETNĒ VAI SERVEROS, KURI NODROŠINA VIETNES DARBĪBU, VAI ELEKTRONISKAJĀ KOMUNIKĀCIJĀ, KO NOSŪTĪJIS ELECTROLUX, NAV VĪRUSU VAI KĀDU CITU KAITĪGU ELEMENTU. VISAS ŠĀDAS ATBILDĪBAS, GARANTIJAS UN NOTEIKUMI IR IZSLĒGTI, IZŅEMOT APJOMU, KĀDĀ NORMATĪVIE AKTI AIZLIEDZ TO IZSLĒGŠANU.
PIEKRĪTOT IEVĒROT ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, JŪS NETSAUCAMI PIEKRĪTAT NODOT SAVUS PERSONAS DATUS ELECTROLUX TO APSTRĀDEI.
Atbildības ierobežojumi
ELECTROLUX NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, REPRESĪVIEM, ĪPAŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ VARĒTU BŪT SAISTĪTI AR ŠO TĪMEKĻA VIETNI VAI IZRIET NO TĀS LIETOŠANAS, VAI KAS IZRIET NO NESPĒJAS LIETOT ŠO VIETNI VAI TĀS SATURU, VAI SAISTĪBĀ AR ŠO LĪGUMU PAT, JA ELECTROLUX IR SAŅĒMIS BRĪDINĀJUMU PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU. PAPILDUS ŠEIT PAREDZĒTAJIEM NOTEIKUMIEM ELECTROLUX NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILĪGS PAR JEBKĀDĀM KĻŪDĀM, NEPRECIZITĀTĒM, IZLAIDUMIEM VAI CITIEM DEFEKTIEM VAI KAVĒJUMIEM, VAI JEBKĀDAS VIETNĒ IEVIETOTAS INFORMĀCIJAS NEPATIESUMU.
Pienākums mazināt zaudējumus
Neskarot šeit minētos atbildības ierobežojumus, jūs apņematies veikt visas nepieciešamās darbības, lai mazinātu savus zaudējumus saistībā ar jebkādu pretenziju vai prasību (nolaidības, līguma laušanas vai citādā gadījumā), ko jūs varētu izteikt pret ELECTROLUX.
Paziņojumi
Visas atsauces uz tādām atzīmēm kā "rakstveidā", "brīdinājumi" un "paziņojums" u.tml. attiecas arī uz elektronisku komunikāciju (piemēram, e-pastu), ja puse, kas atsaucas uz komunikāciju, saglabā atbilstošus pierādījumus par to, ka saziņa ir notikusi un informāciju otra puse ir saņēmusi.
Noilgums un atsevišķas daļas atzīšana vai izpilde
Jebkura tiesvedība attiecībā uz Vietnes lietošanu jāuzsāk viena (1) gada laikā pēc tam, kad iestājas fakts, kas ir prasības vai tiesvedības pamatā. Ja kāda iemesla dēļ kompetentā tiesa atklāj, ka Līguma noteikums vai tā daļa nav piemērojama, tad šo noteikumu īstenos, ciktāl tas iespējams, lai īstenotu Līgumu, un atlikušais Līgums paliks spēkā.
Piekļuve no vietām ārpus Zviedrijas
ELECTROLUX neapgalvo, ka šajā Vietnē esošie materiāli ir atbilstoši un pieejami lietošanai ārpus Zviedrijas un piekļūt tai no vietām, kur šis saturs ir nelikumīgs, ir aizliegts. Ja piekļūstat Vietnei no vietām ārpus Zviedrijas, jūs esat atbildīgi par atbilstību vietējiem normatīvajiem aktiem.
Regulējošie tiesību akti
Vietnes izmantošanu un šos Lietošanas noteikumus regulē Zviedrijas Karalistes normatīvie akti.

¹ ZANUSSI IR AB ELECTROLUX REĢISTRĒTS ZĪMOLS